Thứ Tư, 28/07/2021, 14:00

Cờ Ðỏ phát triển mô hình nuôi thủy sản nước ngọt

Huyện Cờ Ðỏ có hơn 1.582ha nuôi thủy sản đã thu hoạch.
Huyện Cờ Ðỏ có hơn 1.582ha nuôi thủy sản đã thu hoạch.

Từ đầu năm 2021 đến nay, diện tích thả nuôi mới các loại thủy sản ở huyện Cờ Ðỏ đạt hơn 4.367ha, đạt 72,9% so với kế hoạch.

Người dân tận dụng các ao mương, khoảng đất trống quanh nhà và các diện tích mặt nước sẵn có để nuôi đa dạng các loại thủy sản nước ngọt theo nhiều mô hình khác nhau như: nuôi cá ao thâm canh, quảng canh, nuôi cá trên ruộng, nuôi thủy sản trong các bồn nhân tạo, nuôi trong vèo đặt trong ao mương và trên sông rạch. Bên cạnh đó, người dân cũng nuôi nhiều loại thủy sản khác có giá trị kinh tế cao như: lươn, ba ba và ếch. Diện tích nuôi cá ao thâm canh toàn huyện đã đạt hơn 3.000ha, còn nuôi cá ao bán thâm canh đạt hơn 1.300ha, nuôi cá lóc vèo đạt hơn 68.000 con, nuôi lươn trong các bồn nhân tạo (bồn lót bạt cao su, bể xây bằng xi măng) đạt hơn 156.000 con…

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cờ Ðỏ cho biết, cùng với việc hướng dẫn người dân theo dõi, chăm sóc  thủy sản đã thả nuôi, huyện cũng hỗ trợ người dân phát triển các diện tích thả nuôi mới, nhất là nuôi cá ruộng và các loại thủy sản trong mùa lũ. Vận động nông dân chuyển đổi sản xuất từ 3 vụ lúa trong năm sang mô hình 2 lúa – 1 cá và các mô hình có giá trị kinh tế cao khác như nuôi cá lóc vèo,  nuôi lươn, nuôi ba ba… Năm nay, huyện phấn đấu đưa diện tích thả nuôi các loại thủy sản đạt 6.000ha, trong đó cá nuôi ruộng đạt hơn 836ha.

KHÁNH TRUNG

Nguồn: Baocantho.com.vn