Thứ Tư, 19/05/2021, 9:00

Hòa Bình: Sản lượng cá thu hoạch ước đạt trên 1.000 tấn

Người dân xã Hiền Lương (Đà Bắc) đầu tư nuôi cá lồng mang lại hiệu quả cao.

Hiện, tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản trong ao, hồ nhỏ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình duy trì 2.700 ha và 4.700 lồng nuôi cá.

Trong tháng 4 vừa qua, sản lượng cá thu hoạch ước đạt 1.057 tấn, trong đó, sản lượng cá khai thác 134 tấn, sản lượng cá nuôi 923 tấn. Hiện, các địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp chăm sóc, quản lý môi trường nuôi, ương nuôi cá bột, thu hoạch cá thương phẩm, cải tạo ao, hồ chuẩn bị cho vụ sản xuất. Trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là vùng hồ sông Đà tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. Kiểm tra tình trạng khai thác thủy sản trái phép và có các biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Báo Hòa Bình