Thứ Sáu, 2/07/2021, 8:03

Bắc Giang: Triển khai mô hình liên kết nuôi cá rô phi thâm canh ứng dụng công nghệ Biofloc gắn với tiêu thụ sản phẩm

Trung tâm Khuyến nông Bắc Giang vừa phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Hiệp Hòa triển khai mô hình liên kết nuôi cá rô phi thâm canh ứng dụng công nghệ Biofloc gắn với tiêu thụ sản phẩm, quy mô 2 ha tại hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Quế Sơn, xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa.

Nuôi cá rô phi thâm canh ứng dụng công nghệ Biofloc là giải pháp cho phép các chất thải hữu cơ và quần thể vi sinh vật tồn tại trong ao nuôi thông qua quá trình xáo trộn nước và sục khí để duy trì sự hiện diện của các hạt floc, chất lượng nước được đảm bảo, đồng thời Biofloc làm thức ăn bổ sung tại chỗ cho cá nuôi. Thực tế các ao nuôi theo công nghệ Biofloc cá lớn nhanh hơn, sức đề kháng bệnh tốt và tốn ít thức ăn hơn. Công nghệ Biofloc được coi là một trong những công nghệ mới, mang tính đột phá trong nuôi thủy sản nói chung và cá rô phi nói riêng.

Được biết, các hộ tham gia mô hình được Nhà nước hỗ trợ 70% giá giống và 40% vật tư (gồm thức ăn, chế phẩm sinh học, rỉ đường) và được tập huấn kỹ thuật. Khi thu hoạch trên 80% sản phẩm của mô hình được tiêu thụ qua các hợp đồng liên kết. Hiện, các hộ đã thả giống xong và được cán bộ của Trung tâm Khuyến nông thường xuyên tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và phòng trị bệnh.

Được biết, năm 2020, Trung tâm Khuyến nông triển khai mô hình nuôi cá rô phi thâm canh ứng dụng công nghệ Biofloc gắn với tiêu thụ sản phẩm tại huyện Tân Yên, quy mô 1 ha, cho năng suất và hiệu quả cao hơn từ 40- 50 triệu đồng/ha so với phương pháp nuôi truyền thống. Do đó, việc tiếp tục thực hiện mô hình là cơ sở để khuyến cáo nhân rộng, giúp ngành chăn nuôi thủy sản của tỉnh phát triển bền vững.

Tham gia thực hiện mô hình thả cá giống Kim Lan - Trung tâm Khuyến nông Bắc Giang
Tham gia thực hiện mô hình thả cá giống Kim Lan – Trung tâm Khuyến nông Bắc Giang

Nguồn tin: Khuyến nông VN